Thursday, December 25, 2014

Wednesday, December 24, 2014

PT3 tumpu Kemahiran Berfikir Aras Tinggi


PUTRAJAYA: Keputusan Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) wajar dilihat sebagai data garis dasar (baseline data) baharu terhadap penilaian pencapaian murid yang lebih dinamik dan menyeluruh.
Justeru, tidak sewajarnya ada perbandingan keputusan PT3 yang diumumkan semalam dengan Penilaian Menengah Rendah (PMR) kerana PT3 menekankan konsep pentaksiran pusat serta penerapan elemen Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam kertas peperiksaannya.
Selaras Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013 - 2025, penerapan soalan KBAT sebanyak 40 peratus dalam PT3 berjaya menjana pemikiran murid supaya tidak hanya berorientasikan teori yang diajar di sekolah.
Ketua Sektor Pengurusan Dasar dan Perkembangan Lembaga Peperiksaan (LP), Norzila Mohd Yusof, berkata PT3 yang mula diperkenalkan tahun ini juga berbeza daripada PMR daripada segi pentadbiran peperiksaan.
Jika sebelum ini, pengendalian dan penskoran PMR dikendalikan sepenuhnya oleh LP, PT3 pula membabitkan penskoran yang dilakukan sendiri oleh guru di sekolah tetapi berdasarkan kepada panduan peraturan penskoran yang disediakan oleh LP supaya ia menepati standard peperiksaan Kementerian Pendidikan Malaysia.
Dalam PT3, kertas jawapan setiap mata pelajaran yang sudah diperiksa oleh guru akan dihantar kepada LP untuk penggredan, sama ada A, B dan seterusnya.

Monday, December 22, 2014

Wednesday, December 17, 2014

Sunday, December 14, 2014

Saturday, December 6, 2014

Programme for International Student Assessment (PISA)

Malaysia ranked 39 with a mean score of 422 in the Programme for International Student Assessment (PISA) first assessment on creative problem-solving, while neighbouring Singapore came out tops with a mean score of 562, said the report by the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
The overall mean score for all countries was 500.