Monday, April 5, 2010

Pelancaran Program Polisi Sekolah Selamat

Pelancaran Program Polisi Sekolah
Selamat oleh Tuan Pengarah JPN
Pulau Pinang


Selamat datang Tuan Pengarah
JPN Pulau Pinang ke SMK Air
Itam.


Kementerian Pendidikan Malaysia telah melancarkan Program Sekolah
Selamat untuk dilaksanakan oleh semua sekolah di seluruh negara.
Tujuan utama pelaksanaan program ini ialah untuk mewujudkan
persekitaran sekolah agar warga sesebuah sekolah itu merasa
selamat untuk menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran
serta menjalankan kegiatan kokurikulum tanpa gangguan dari
mana-mana pihak sama ada dari luar mahu pun dari dalam.