Saturday, January 31, 2015

Friday, January 30, 2015

Happy Retirement Ms Teh--1 Feb 2015


Majlis Persaraan  Ms Teh Ah See

Tarikh : 30 Januari 2015

Masa :   7.30am-8.25am

Tempat : Dataran SMK Air Itam

Opsyen : Geografi

Tempoh Perkhidmatan : 1983-2015 (32 Tahun)


Ms Teh Ah See Retirement 2015

Bengkel "i-Think"--29 Jan 2015

Ms Cheah Gaik Chiam, Pengetua Kolej PTPL memberi ujian 
psikologi kepada murid-murid sebagai ‘ice breaking’. 
Kemudian beliau menerangkan 8 jenis peta pemikiran 
Seterusnya, murid-murid dibahagikan kepada kumpulan. 
Mereka diberikan topik sejarah untuk membuat peta pemikiran 
yang sesuai. Wakil dari setiap kumpulan diminta menerangkan
sebab mereka menggunakan peta pemikitan tersebut. 
Pembentang terbaik mendapat 2 tiket GSC.