Dasar Keselamatan

1.Sumbangan dan penyebaran maklumat yang dilarang dan 
 bahan-bahan negatif yang bertentangan dengan dasar-dasar 
 negara adalah dilarang.
        
2.Menyebar maklumat berbau politik, hasutan atau perkauman 
atau apa-apa yang menjejaskan reputasi Kementerian dan 
Perkhidmatan Awam adalah dilarang.

3.Pengunjung adalah bertanggungjawab sepenuhnya ke atas 
maklumat yang dikunci masuk.
        
4.Pencerobohan atau percubaan untuk menggodam blog ini adalah dilarang.