Friday, May 23, 2008

Kursus Dalam Perkhidmatan 14 Minggu

Semua permohonan KDP di atas boleh dibuat dalam talian di http://www.moe.gov.my .

Tarikh permohonan talian dibuka : 21 Mei 2008
Tarikh permohonan talian ditutup : 12 Jun 2008
Tarikh akhir hantar borang permohonan yg disokong pengetua : 18 Jun 2008
Tarikh semakan keputusan : 1 Julai 2008
Tarikh lapor diri di IPG : 13/14 Julai 2008

No comments:

Post a Comment