Friday, July 4, 2008

Penyerahan Kad Pelaporan Kehadiran Kursus

Semua staf akademik dan bukan akademik diminta menyerahkan Fail Kehadiran Kursus ke pejabat (u.p. Cik faridah) selewat-lewatnya 10 JULAI 2008 (Khamis). Sila pastikan fail tersebut mengandungi kad biru (yang terisi) dan semua dokumen sokongan kehadiran kursus.

Terima kasih.