Wednesday, October 8, 2008

Terima Kasih kepada Semua

Bagi pihak sekolah, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi tahniah dan terima kasih kepada semua guru, pelajar-pelajar, kakitangan dan semua yang terlibat secara atau tidak langsung untuk menjayakan Majlis Anugerah Kecemerlangan Pelajar pada 8 OKT 2008.

Kepada para tetamu dan waris yang hadir, pihak sekolah juga ingin mengucapkan terima kasih ke atas sokongan padu yang diberikan demi menjayakan aktiviti tahunan ini.

Sekian.