Saturday, December 3, 2011

DASAR MEMARTABATKAN BAHASA MALAYSIA MEMPERKUKUH BAHASA INGGERIS (MBMMBI)

Perincian pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik di bawah Dasar MBMMBI adalah seperti berikut:

SEKOLAH MENENGAH

4.4.1 Tahun 2012
i. Tingkatan Satu hingga Tingkatan Lima menggunakan BM sepenuhnya atau BI sepenuhnya atau dalam dwibahasa BM dan BI.

4.4.2 Tahun 2013
i. Tingkatan Satu hingga Tingkatan Lima menggunakan BM sepenuhnya atau BI sepenuhnya atau dalam dwibahasa BM dan BI.

4.4.3 Tahun 2014
i. Tingkatan Satu hingga Tingkatan Lima menggunakan BM sepenuhnya atau BI sepenuhnya atau dalam dwibahasa BM dan BI.

4.4.4 Tahun 2015
i. Tingkatan Satu hingga Tingkatan Lima menggunakan BM sepenuhnya atau BI sepenuhnya atau dalam dwibahasa BM dan BI.

4.4.5 Tahun 2016
i. Tingkatan Satu hingga Tingkatan Lima menggunakan BM sepenuhnya atau BI sepenuhnya atau dalam dwibahasa BM dan BI.

4.4.6 Tahun 2017
i. Tingkatan Satu menggunakan BM sepenuhnya; dan
ii. Tingkatan Dua hingga Tingkatan Lima menggunakan BM sepenuhnya atau BI sepenuhnya atau dalam dwibahasa BM dan BI.

4.4.7 Tahun 2018
i. Tingkatan Satu dan Tingkatan Dua menggunakan BM sepenuhnya; dan
ii. Tingkatan Tiga hingga Tingkatan Lima menggunakan BM sepenuhnya atau BI sepenuhnya atau dalam dwibahasa BM dan BI.

4.4.8 Tahun 2019
i. Tingkatan Satu hingga Tingkatan Tiga menggunakan BM sepenuhnya; dan
ii. Tingkatan Empat dan Tingkatan Lima menggunakan BM sepenuhnya atau BI sepenuhnya atau dalam dwibahasa BM dan BI.

4.4.9 Tahun 2020
i. Tingkatan Satu hingga Tingkatan Empat menggunakan BM sepenuhnya; dan
ii. Tingkatan Lima menggunakan BM sepenuhnya atau BI sepenuhnya atau dalam dwibahasa BM dan BI.

4.4.10 Tahun 2021 dan seterusnya
i. Tingkatan Satu hingga Tingkatan Lima menggunakan BM sepenuhnya.

Pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik bagi Tingkatan Enam Rendah, Tingkatan Enam Atas dan Matrikulasi diteruskan dalam bahasa Inggeris.