Monday, July 9, 2012

Minggu Bahasa Tamil


Persatuan Bahasa Tamil bersama Panitia B.Tamil telah mengadakan
minggu Bahasa Tamil mulai 2hb.Julai hingga 6hb Julai. Sebanyak 5
pertandingan telah diadakan sepanjang minggu lepas. Pertandingan
menulis karangan, permainan bahasa, bertutur dalam bahasa tamil
tanpa menggunakan bahasa tamil, ejan dan pertandingan kolam
adalah di antara pertandingan yang telah dijalankan.