Tuesday, October 14, 2014

Taklimat PT3--9 Oktober 2014
Untuk memastikan PT3 dapat dilancarkan dengan licin dan sempurna, sekolah telah memberi taklimat kepada calon-calon PT3 tentang peraturan peperiksaan, persediaan sebelum dan semasa peperiksaan.
Sekolah juga mengadakan raptai peperiksaan untuk membolehkan calon-calon menyedari suasana dan cara-cara peperiksaan dijalankan.