Wednesday, December 30, 2015

Program Orientasi pelajar Tingkatan 1/Peralihan 2016


Atucara Pelajar : 
8.45- 9.00 = Kehadiran Pelajar dan waris
9.00-9.15 = Kenali Guru (tapak perhimpunana)
9.15-9.30 = Taklimat peraturan sekolah
9.30 - 11.00  =Ujian Diagnostik

Atucara Waris
8.45- 9.00 = Kehadiran pelajar dan waris
9.00 - 9.45 = Ucapan PK 1
9.45 - 10.00 = Ucapan YD PIBG'
10.00  -  10.20 = Ucapan PK Hem
10.20 - 10.40 = Ucapan PK Ko
10.40 - 11.00 = Taklimat PBS

Kehadiran ibu bapa seramai 213 orang