Tuesday, July 19, 2016

Telebort Virtual Reality


Tarikh : 19-07-2016

Masa : 7.40am-8.50am

Tempat : Makmal Komputer

Penyelaras : 2 orang pelajar peringkat sarjana USM

Pelajar-pelajar kelas 2S2 telah diberi pendedahan
tentang "Virtual Reality"dengan menggunakan
"Google Cardboard +Smartphone"

Dengan berbantukan Google Cardboard ini,
pembelajaran akan menjadi lebih menarik dan menyeronokkan.