Tuesday, October 4, 2016

Soal Selidik Tentang Sikap Terhadap Pekak dan Orang PekakSatu soal selidik tentang“ Sikap terhadap pekak dan orang pekak di kalangan pelajar sekolah menengah di Malaysia” telah dijalankan oleh Dr Tan Chee Seng dari UTAR kepada murid-murid 1S1, 1S2, 2S1 dan 2S2 SMK Air Itam di kelas masing-masing dari pukul 10:00 pagi hingga 11:00 pagi. Murid-murid mendapat satu cenderahati selepas menghantar borang soal selidik. Soal selidik telah dijalankan dengan teratur dan berdisiplin.