Sunday, January 15, 2017

Program Sirih Pulang ke Gagang 2 / 1


Kerjasama SMK Air Itam dan Gabungan Anak-Anak Pulau Pinang Universiti Sains Malaysia.
Penglibatan : 27 pelajar,
Fasilitator : 15 orang
Guru. : 6 orang
Program interaktif dan aktiviti yang membina minda para pelajar.