Wednesday, March 1, 2017

Inventori Kematangan Kerjaya

Inventori Kematangan Kerjaya untuk murid tingkatan 5 telah dijalankan pada 07.10.2016 pukul 9:10 – 10:10 pagi di kelas masing-masing.Murid-murid membuat inventori dengan penuh semangat.