Friday, April 28, 2017

Pameran Informasi Pendidikan dan Kerjaya
Seramai 34 orang murid-murid membuat lawatan sambil belajar
ke Pameran Informasi Pendidikan dan Kerjaya
di DewanSerbaguna Dr Sharifah Bee, SMK Westlands
pada 28.04.2017 dari 8:30 pagi -11:00 pagi