Monday, July 31, 2017

Inventori Kematangan Kerjaya (IKK)

Inventori Kematangan Kerjaya (IKK) untuk murid-murid Tingkatan 5
telah dijalankan pada 31.07.2017 dari 9:30 -10:30 pagi di kelas masing-masing.