Thursday, November 13, 2008

Borang Laporan Prestasi 2008

Semua guru/staf dikehendaki mengisi satu borang tambahan (Borang Laporan Prestasi) yang ada di kaunter pejabat untuk dihantar sekali dengan Borang Prestasi. Tujuan borang tambahan ini adalah sebagai dokumen sokongan kepada sumbangan/pencapaian kita pada tahun 2008. Dokumen sokongan ini diperlukan demi memperolehi prestasi cemerlang dalam penilaian prestasi tahun semasa.

Terima kasih.