Monday, November 10, 2008

Penghantaran Fail LDP

Semua staf diingatkan supaya menghantar Fail LDP yang mengandungi
 kad rekod LDP (Kad Biru)
 semua dokumen sokongan kehadiran LDP

kepada Cik Faridah sebelum 14 NOV 2008