Thursday, January 15, 2009

Permohonan Kursus Dalam Perkhidmatan IAB

Kursus Dalam Perkhidmatan anjuran IAB tahun 2009 boleh dipohon melalui laman web www.iab.edu.my.

Terima kasih.