Friday, January 16, 2009

Soal Selidik Analisis Keperluan LDP

JPN Pulau Pinang telah mengarahkan sekolah supaya menjalani satu soal selidik berkenaan keperluan Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP)kendalian sekolah. Semua guru/kakitangan sekolah diminta mendapatkan borang tersebut di pejabat dan mengembalikannya selewat-lewatnya 21 JAN 2009 (Rabu).

Sekian, terima kasih.