Thursday, March 29, 2012

Ceramah Kemahiran BelajarPada 28.03.2012 , Unit Bimbingan & Kaunseling mengadakan Ceramah Kemahiran Belajar untuk pelajar-pelajar Tingkatan 3 dan 5. Encik S.Subramaniam penceramah dari PTPL telah mendedahkan teknik-teknik belajar berkesan bersama pelajar-pelajar di dewan sekolah. Skopnya merangkumi cirri-ciri kejayaan dalam pembelajaran, faktor-faktor dan kepentingan kemahiran belajar. Pelajar-pelajar mendapat ilmu dan kemahiran belajar berkesan yang dapat dipraktikan dalam pembelajaran seharian.