Monday, October 1, 2012

Ceramah Kerjaya oleh DIY Training Centre

Pada 27/09/2012  ,penceramah dari DIY training centre En Aric Lau dan System Tan telah bersama  pelajar-pelajar tingkatan 5A1, 5A2 dan 5G. Fokus  ceramahnya ialah kerajinan mengubah kehidupan, kepentingan dalam pemilihan kerjaya, kehendak dan keperluan tenaga kerja di pasaran, serta pengenalan teknologi industri. Pelajar-pelajar mendapat  faedahnya dengan memahami situasi yang harus melengkapkan diri dengan ilmu dan teknologi kemahiran  untuk menghadapi persaingan dalam kerjaya perindustrian.Pelajar-pelajar juga diperkenalkan  cara mempelajari sains, teknologi,kejuruteraan  dan matematik  daripada robotic.