Friday, May 3, 2013

Ceramah Keselamatan Teknologi Maklumat
Pada  29/04/2013 , Unit Bimbingan & Kaunseling mengadakan ceramah keselamatan  teknologi maklumat  kepada pelajar-pelajar 5S1, 5S2 dan 5A.   Encik Lim Soo Seng  penceramah  dari PTPL bersama pelajar menjelaskan kepentingan keselamatan teknologi maklumat. Pelajar dimaklumkan tentang kepentingan menjaga identiti diri dalam laman sosial  serta berwaspada terhadap hackers dalam internet  dan sentiasa mengelakkan diri daripada menjadi mangsa cyber.