Wednesday, May 29, 2013

Projek Kilauan Mutiara


Panitia Pendidikan Islam Sekolah Menengah Kebangsaan Air Itam dan Panitia Pendidikan Islam Sekolah Menengah Kebangsaan Agama AL-Mashoor (L) telah bergabung tenaga mengadakan program motivasi dan khemah ibadat pada 24 Mei 2013 hingga  26 Mei  2013 bertempat di SMKA Al-Mashoor (L). Projek seperti ini dirancang dengan  matlamat untuk membina sahsiah diri pelajar yang cemerlang, mengenal potensi diri serta membangunkannya dan meningkatkan motivasi diri untuk menempa kejayaan . Di samping itu turut bertujuan untuk mendidik pelajar menghayati ibadat dan konsep pengabdian diri kepada Allah secara ikhlas. Di dalam program ini juga pelajar turut mendapat pendedahan daripada aspek cara berfikir,budaya bekerjasama,daya kepimpinan diri  walaupun dari sekolah yang berbeza.