Tuesday, August 27, 2013

Program Mentor MenteeKonsep program adalah membangun sahsiah diri pelajar melalui budaya amalan penyayang. Program ini  dijalankan  untuk  mewujudkan semangat  kekeluargaan , mengamalkan budaya  penyayang dan membina keyakinan diri. Program ini dilaksanakan kepada semua pelajar pada waktu perhimpunan rasmi  yang diadakan  sekali  sebulan  antara 30 hingga 40 minit. Pengisian perjumpaan berdasarkan modul pelaksanaan mentor mentee yang merangkumi pembangunan sahsiah diri pelajar, peningkatan disiplin diri pelajar, psikososial dan kesejahteraan mental pelajar dan pendidikan kerjaya pelajar.