Wednesday, February 19, 2014

Ceramah Kesihatan
Pada 18/2/2014 suatu ceramah kesihatan tentang HIV/AIDS/ Merokok  telah disampaikan oleh Pegawai Kesihatan En Mohd Azarul Izwan  dari Pejabat Kesihatan Daerah Timur Laut kepada pelajar-pelajar sains tingkatan 5 dan 4 di dewan sekolah. Tujuannya adalah memberi kesedaran  tentang aktiviti sosial dalam  HIV/AIDS  / Merokok   dan akibatnya.   Pelajar-pelajar  diingatkan tentang amalan  kehidupan sihat  dengan melakukan aktiviti berfaedah dan menjauhkan diri daripada  aktiviti sosial  yang negatif.