Tuesday, February 18, 2014

Semakan Keputusan Ujian Kompetensi ICT


Semakan keputusan status ujian kompentensi ICT Bahagian Pendidikan Guru KPM secara online. Kepada guru dan pentadbir yang telah membuat ujian ICT secara online, semakan status ujian ICT boleh disemak mulai 30 Januari 2014. Ujian berteraskan ICT atau teknologi komputer bertujuan untuk menguji seorang guru dalam pengetahuan am komputer. Ujian ini juga merupakan komponen penting di dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025.