Monday, May 26, 2014

Bengkel Arduino Uno Controller


Tarikh : 26-05-2014

Masa : 8.30am-1.30am

Tempat : Makmal komputer

Empat orang jurulatih dari Renesas Semiconductor Sdn.Bhd telah menjalankan Bengkel Arduino Uno Controller ,pelajar-pelajar dari 3S1 diberi pendedahan tentang projek Arduino.Pelajar-pelajar dibahagi kepada 12 kumpulan, setiap kumpulan terdiri daripada 2 orang pelajar, salah seorang memainkan peranan sebagai software engineer dan seorang lagi menjadi hardware engineer.Pelajar dikehendaki melengkapkan projek Arduino secara berpasangan.