Thursday, May 8, 2014

Guru : Pencetus Kreativiti, Penjana Inovasi


Definisi Tema Hari Guru 2014 (Guru : Pencetus Kreativiti, Penjana Inovasi)

Guru: Kata GURU merangkumi semua warga pendidik yang menyumbang khidmat bakti dalam semua bentuk institusi pendidikan yang menjadi penggerak serta pendukung kepada pembangunan pendidikan negara

Pencetus: Merujuk maksud peranan untuk menimbulkan sesuatu ilham/ idea atau mengeluarkan sesuatu seperti ilmu

Guru bertindak sebagai pencetus idea kepada kreativiti dalam usaha melahirkan generasi intelek
Kreativiti: Didefinisikan sebagai penghasilan idea, kebolehan untuk mencipta atau proses pemikiran yang mendorang dalam pencetusan idea baru dan berdaya kreatif

Penjana: Merujuk maksud guru sebagai penggerak atau perantara yang paling penting dalam proses transformasi ke arah keberhasilan

Inovasi: Didefinisikan sebagai pengaplikasian kreativiti, pembaharuan, modifikasi, kaedah dan sistem bagi mencari jalan untuk menghasilkan produk baru dan perkhidmatan yang lebih baik, bermakna dan bernilaiTema Hari Guru Tahun 2014 dicadangkan iaitu Guru Pencetus Kreativiti  Penjana Inovasi (Inovatif) adalah selaras dengan transformasi pendidikan ke arah membangunkan kemahiran abad ke – 21 iaitu berfikiran kritis dan kreatif serta menggalakkan perkembangan sahsiah murid yang holistik dan seimbang seperti yang terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 – 2025