Friday, July 18, 2014

Ceramah Universiti Hsuan Chuang

Pelajar-pelajar Cina Tingkatan 5S1, 5S2 dan  5A SMK Air
 Itam diberi  satu taklimat berkenaan universiti di Taiwan
 pada 18.07.2014 dari pukul 8:05 hingga 9:05 pagi di
 dewan sekolah. Taklimat ini dikendalikan oleh Pn Lucia
 Teoh , Guru Penasihat Universiti Hsuan Chuang,  Taiwan. Beliau menerang tentang cara untuk memohon, 
syarat kemasukan, yuran dan bayaran. Universiti Hsuan  
Chuang akan menajakan 2 orang  pelajar melanjutkan 
pelajaran ke universitinya. Pelajar-pelajar yang berminat
 mendapatkan maklumat selanjutnya daripada Pn Teoh.