Friday, July 11, 2014

Pertandingan Kewartawanan VanakkamPada 5 -7-2014,  Seramai 6 Orang Pelajar Dari Persatuan Tamil Telah Mengambil Bahagian Dalam Pertandingan Kewartawanan Vanakkam Malaysia Di Astro. Kedua-Dua Kumpulan Ini Telah Memperoleh Sijil Penyertaan.