Wednesday, August 5, 2015

PERCUBAAN UJIAN LISAN MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU DAN BAHASA INGGERIS PT3


Tarikh : 31 Julai 2015
Tempat : Bilik Matemati, Bilik Bahasa dan Bilik 36
Masa : 7.30 pagi hingga 9.50pagi


Selepas perhimpunan di dataran,Percubaan Ujian Lisan-
Mendengar bagi pelajar-pelajar Tingkatan 3 bermula. 
Percubaan ini dibahagi kepada 2 sidang. Sidang pertama
 ialah pelajar dari Tingkatan 3S1, 3S2 dan  3A. Sidang 
kedua terdiri daripada pelajar Tingkatan 3B, 3C, 3D dan 
3J.Pelajar-pelajar didedahkan dengan situasi ujian lisan
agar mereka dapat menghadapi ujian sebenar dengan baik.
 Percubaan ini dijalankan dengan lancar dan berdisiplin.