Saturday, May 7, 2016

Happy Retirement Mr Ooi Eng HockMajlis Persaraan  Mr Ooi Eng Hock

Tarikh : 5  Mei 2016

Masa :   7.20am-7.45am

Tempat : Dataran SMK Air Itam

Opsyen : Bahasa Inggeris

Tempoh Perkhidmatan : 38 Tahun 4 Bulan