Friday, May 27, 2016

Ujian Psikometrik- Inventori Minat Kerjaya

Murid-murid Tingkatan 3 SMK Air Itam menjalankan Ujian
Psikometrik- Inventori Minat Kerjaya serentak dari 
 8:50 pagi hingga ke 9:50 pagi di kelas mashing-masing.
Murid-murid diberi arahan yang jelas sebelum menjalankan 
ujian masing-masing.