Sunday, March 27, 2011

KAEDAH PENGIRAAN MARKAH MERIT BAGI PEMILIHAN KEMASUKAN KE IPTA

KAEDAH PENGIRAAN MARKAH MERIT BAGI PEMILIHAN
KEMASUKAN KE IPTA
PROGRAM PENGAJIAN LEPASAN SPM/SETARAF
SELARAS DENGAN PENGGREDAN BARU SPM
OLEH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
MULAI SESI AKADEMIK 2010/2011


-Sukacita dimaklumkan kaedah pengiraan merit kemasukan
pelajar ke IPTA bagi Program Pengajian Lepasan
SPM/Setaraf berdasarkan prinsip meritokrasi dengan
mengguna pakai 90% markah akademik dan 10% markah
kokurikulum yang diselaraskan dengan sistem penggredan
baru keputusan SPM oleh Kementerian Pelajaran
Malaysia(KPM) mulai Sesi Akademik 2010/2011.

-Mulai Tahun 2010 bagi calon Lepasan SPM 2009, KPM akan
melaksanakan sistem penggredan baru bagi Sijil
Peperiksaan Malaysia. Penggredan baru tersebut
mewujudkan peringkat kelulusan A+ .


Jabatan Pengajian Tinggi
Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia
Oktober 2009