Wednesday, March 23, 2011

Semakan keputusan SPM melalui SMS

Perkhidmatan semakan keputusan SPM melalui mySMS 15888

Perkhidmatan semakan keputusan SPM
melalui mySMS 15888 akan diaktifkan
pada 23 Mac 2011 bermula jam 10:00 pagi dan
tamat pada 30 Mac 2011 jam 12:00 tengah malam
Format penghantaran, taipkan:

SEMAK SPM
[no KP] [angka giliran]

SMS ke 15888

Caj penghantaran: RM 0.15
Caj penerimaan: RM 0.20