Friday, April 8, 2011

Ceramah Menangani Stress

Tarikh : 28-03-2011
Anjuran : Unit Bimbingan & Kaunseling

Pn Loh dari Kolej PTPL menerangkan tentang stress yang positif dapat memberi tumpuan yang penuh, menambahkan pelaksanaan dan memotivasikan seseorang. Kemudian beliau menayangkan sebuah video klip yang berkenaan seorang wanita di Negara China yang bernama Ren Jimei.. Wanita tersebut dilahirkan dengan tiada tangan tetapi dia boleh melakukan segala aktiviti seharian seperti orang normal. Cerita ini telah memberi impak yang besar kepada pelajar-pelajar.