Thursday, April 14, 2011

Happy Retirement Mr.Kang 05.04.2011


Nama Guru : En KANG KENG HUAH

Opsyen : Kemahiran Hidup

Tempoh Perkhidmatan : 1975-2011(36 Tahun)