Monday, October 10, 2011

Permohonan Tapisan Keselamatan Menggunakan sistem elektronik(e-Vetting)

Sukacitanya dimaklumkan sebarang permohonan tapisan mulai 3 oktober 2011 boleh dibuat secara atas talian melalui laman sesawang Portal Rasmi Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan Malaysia Jabatan Perdana Menteri atau E-vetting

Sebarang pertanyaan , sila menghubungi Pegawai Meja, Puan Rajeshammal Subramanian/Puan Rohaisa Bt Ramli,Unit Tatatertib , talian 04-6521148 /046521064