Wednesday, October 26, 2011

Tahap penggunaan ICT di sekolah

Tahap penggunaan ICT di sekolah-sekolah Malaysia pada 2011 :
Pusat Akses:

• Hanya 10.65% sekolah menyatakan bahawa Pusat Akses Sekolah digunakan sepenuhnya.

• 20.33% sekolah menyatakan penggunaan Pusat Akses Sekolah di tahap tinggi.

• 49.14% menyatakan bahawa penggunaan pusat Akses Sekolah di tahap sederhana.

Makmal Komputer:

• Hanya 14.75 % sekolah menyatakan bahawa Makmal Sekolah digunakan sepenuhnya.

• 25.97 % sekolah menyatakan penggunaan Makmal Sekolah di tahap tinggi.

• 42.61% menyatakan bahawa penggunaan Makmal Sekolah di tahap sederhana.

Perisian kursus/bahan audio,video, e bahan:

• Perisian kursus : 70.14%

• Bahan Audio: 50.92%

• Video: 48.11%

• E-bahan: 49.13%