Monday, October 3, 2011

Taman Keceriaan

Sebelum
Semasa


SelepasTaman antara Blok A dan Blok BJawatankuasa Landskap, Keceriaan dan Kebersihan dengan kerjasama Panitia Pendidikan Moral telah membina sebuah taman di antara blok A dan Blok B. Jangkamasa membina taman ini mengambil masa hampir tiga minggu dan telah siap sepenuhnya pada 28 September 2011 yang terdiri dari peringkat merancang, membina dan menanam anak pokok. Para pelajar tingkatan empat yang mengambil pendidikan moral merupakan tenaga kerja yang digunakan untuk membina taman tersebut. Ini kerana para pelajar perlu menyiapkan folio pendidikan moral.