Friday, September 21, 2012

Program Jom Balik ke Sekolah


          Pada 14/09/2012, Cik Sury dari kolej Segi telah bersama 62 orang pelajar  di dewan sekolah  untuk Program Jom Balik ke Sekolah. Pelajar-pelajar diberi peluang memberi pendapat dalam kumpulan perbincangan sebab ketidakhadiran ke sekolah  dan cara-cara mengatasinya. Pelajar-pelajar juga didedahkan  akibatnya   jika tidak hadir ke sekolah yang akan menjejaskan  akademik, disiplin dan sahsiah mereka. Pelajar-pelajar diingatkan kepentingan pembelajaran  dan masa depan diri yang sangat bergantung kepada  pembangunan  modal insan  yang melengkapkan diri selaras dengan kehendak falsafah pendidkan negara.