Saturday, June 8, 2013

Hari Laut Sedunia --8 Jun

Hari Laut Sedunia disambut pada 8 Jun setiap tahun untuk mendedahkan kepada masyarakat tentang kepentingan laut dan sumbangan laut kepada kehidupan seharian.

Selain itu, sambutan Hari Laut Sedunia ini juga dapat memberi peluang kepada masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam melindungi alam sekitar. Jabatan Taman Laut Malaysia (JTLM) merupakan salah sebuah agensi kerajaan yang bertindak dalam memulihara dan melindungi biodiversiti marin.