Friday, March 7, 2014

Happy Retirement Mr Hooi
Nama Guru : En HOOI CHEW SOON
Opsyen : Bahasa Inggeris
Tempoh Perkhidmatan di SMKAI: 1997-2014