Friday, March 21, 2014

Pameran Kursus yang ditawarkan oleh Kolej-kolejPelajar-pelajar lepasan SPM Tahun 2013 SMK Air Itam datang mengambil keputusan mereka pada pukul 10.00 pagi. Unit Bimbingan & Kaunseling menjemput 12 buah kolej untuk member penerangan  tentang kursus yang ditawarkan di kolej, bimbingan  dan jenis-jenis pinjaman yang didapati di kolej-kolej tersebut.  Setelah mengambil keputusan, pelajar-pelajar pergi ke kaunter kolej untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk melanjutkan pelajaran mereka.