Friday, January 30, 2015

Bengkel "i-Think"--29 Jan 2015

Ms Cheah Gaik Chiam, Pengetua Kolej PTPL memberi ujian 
psikologi kepada murid-murid sebagai ‘ice breaking’. 
Kemudian beliau menerangkan 8 jenis peta pemikiran 
Seterusnya, murid-murid dibahagikan kepada kumpulan. 
Mereka diberikan topik sejarah untuk membuat peta pemikiran 
yang sesuai. Wakil dari setiap kumpulan diminta menerangkan
sebab mereka menggunakan peta pemikitan tersebut. 
Pembentang terbaik mendapat 2 tiket GSC.