Saturday, January 17, 2015

Latihan Dalam Perkhidmatan Pertama 2015

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarikh : 17 Januari 2015
Masa: 8.00am-2.00pm
Tempat : Bilik Gerakan
Penglibatan : Semua guru dan kakitangan sekolah
 
--Taklimat Penataran Pelan Pembangunan Profesionalime Berterusan
--Nyanyian Lagu Transformasi Pendidikan Negara
--Perbincangan Kumpulan -- Berbengkel
--Pembentangan hasilan bengkel kumpul