Monday, March 21, 2016

Pameran Pendidikan dan Kerjaya Antarabangsa

Murid-murid 5Sn dan 5A SMK Air Itam me lawat Pameran
Pendidikan dan Kerjaya Antarabangsa SMJK Chung Ling
 Pulau Pinang pada 11.03.2016 dari 10:00am– 12:00 pm 
di Dewan SMJK Chung Ling Pulau Pinang.Mereka mendapat info yang berguna.