Monday, March 28, 2016

Ujian Minda Sihat

Murid-murid Tingkatan 4 SMK Air Itam menduduki
Ujian Minda Sihat pada 25.03.2016 dari 8:50 pagi
hingga 9:50 pagi.Ujian ini mengandungi Saringan
Dass dan Soal Selidik Gaya Daya Tindak.